Ceny za vstupné dle jednotlivých kategorií ke stažení ZDE.

Ceník koupaliště 2024

Otevřeno  Po – Pá 10:00 – 19:00, So – Ne 9:00 – 19:00

CENÍK VSTUPNÉCELÝ DENOD 16 HODIN10 VSTUPŮ ZA CENU 8
Dospělí170 Kč130 Kč1360 Kč
Studenti (do 26 let), děti do 150 cm, důchodci od 65 let, ZTP110 Kč80 Kč880 Kč
Děti do 100 cm30 Kč20 Kč240 Kč
Rodinné vstupné 2+1410 Kč300 Kč3280 Kč
Rodinné vstupné 2+2500 Kč360 Kč4000 Kč

Upozornění

Platba pouze v HOTOVOSTI –  nepřijímáme platební karty!

Koupaliště Klánovice

NAPIŠTE NÁM

0 + 3 = ?

Provozovatel:
CAMPING PRAHA s.r.o.
V Jehličině 1040, 190 14 Praha 9 – Klánovice
IČ 26500078
DIČ CZ26500078

Provozovna:
KOUPALIŠTĚ KLÁNOVICE
V Jehličině 1040, 194 00 Praha 9 – Klánovice
Tel.: 774 553 542
www.koupalisteklanovice.cz
info@koupalisteklanovice.cz

Odpovědný vedoucí:
Mgr. Boris Kučera

Koupaliště Klánovice - trampolíny

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ KLÁNOVICE
V Jehličině 391, 194 00 Praha 9 – Klánovice
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. VSTUP DO AREÁLU
Vstup je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou, zakoupenou v pokladně.
Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.
Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je
ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. Při naplnění kapacity areálu nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům. 30 minut před ukončením provozní doby koupaliště je vstup veřejnosti uzavřen.

II. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU
Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, které jsou od rodiny izolovány, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, osoby s kožními parazity, vyrážkami a obvazy na těle, rovněž osoby nečisté, v nečistém oděvu a zahmyzené.
Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost
a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.
V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
Do bazénů je zákaz vstupu se zvířaty.

III. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se umýt bez plavek mýdlem!
Návštěvníci areálu musí používat vlastní plavky, které musí být čisté.
Návštěvníci se smějí svlékat a oblékat jen v místech k tomu určených – v převlékárnách.
Doporučuje se nebrat na koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz.
Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
Každý návštěvník je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení vstupného.
Všichni návštěvníci musí dbát o maximální čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní návštěvníky
a dbát o osobní bezpečnost.
Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
Překročí-li návštěvník uzavírací dobu (bez ohledu na dobu svého příchodu), je povinen doplatit vstupné.
Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto návštěvního řádu.
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád a další oznámení a upozornění, která jsou vyvěšená v areálu koupaliště.

IV. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
Koupat se v oděvech nevhodných ke koupání (včetně spodního prádla).
Skákat do bazénů z podélných stran, mimo prostor k tomu určených.
Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, do šaten a sprch druhého pohlaví
a do části areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů.
Plivat na podlahy a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a znečišťovat prostory areálu.
Kouřit v prostorách areálu označených symbolem zákaz kouření, brát s sebou ostré předměty, skleněné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění.
Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
Prát prádlo a umývat se mýdlem mimo vyhrazené prostory.
Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu, ničit vybavení areálu a plýtvat vodou.
Do bazénů a do prostoru za plotem a bazénovými sprchami (směrem k bazénu) je přísný zákaz vstupu se žvýkačkou, jídlem či nápoji.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.
Praha 2007-06-15